Preset - Voorinstellen

Ook in de huidige tijden wordt er nog zeer véél gemeten met de machine. In plaats van te frezen, eroderen of andere bewerkingen direct te starten wordt eerst het nulpunt van het werkstuk opgenomen. Zo wordt kostbare bewerkingscapaciteit verloren.

Met behulp van nulpuntspansystemen is het mogelijk deze onnodige operatie op de meetmachine uit te voeren. Geld wordt verdiend met de bewerking. Voorinstellen is enkel het werkstuk zo positioneren zodat de bewerking correct gestart kan worden.

Met de standaard spansystemen kan dus deze operatie op een meetbank uitgevoerd worden.

De preset module zal de meetoperatie starten. Nadien worden de meetwaardes in de database opgeslagen. Deze meet waardes kunnen dan later voor de lijn manager, job manager, job generator of postprocessor gebruikt worden en worden afhankelijk op welke machine ze gebruikt worden verrekend voor de opspanning en machine.

Herbron jezelf met onze nieuwsbrief