Manufacturing Execution System

Lijnmanager

Lijnmanager

Om producten te produceren worden verschillende technologieën gebruikt. Frezen, Eroderen, Meten, Kwaliteitscontrole. Met de lijn manager kunnen desgewenst meerdere technologieën in één lijn gecombineerd worden. Door middel van een laadstation en/of magazijnen kunnen alle werkstukken en/of electroden in de lijn geladen worden.

Lees meer

Jobmanager

Jobmanager

Iedere mogelijke technologie of machine kan bediend worden door een jobmanager. Een jobmanager kan een cel met 1 robot en 1 machine bedienen. Technologieën zoals frezen, eroderen, voorinstellen en kwaliteitsmeten worden ondersteund.

Met behulp van een jobmanager kan een de machine volcontinu produceren.

Lees meer

Jobgenerator

Jobgenerator

Een jobgenerator maakt produceren zeer eenvoudig.

De jobgenerator maakt een hoofprogramma met de juiste nulpunten, programmaoproepen en palletwissels.

Het hoofprogramma is startklaar voor de operator.

Lees meer

Postprocessor

Postprocessor

Productie en efficiëntie zijn zéér belangrijk. Hiervoor worden meetbanken aangeschaft. Dit zorgt ervoor dat voorinstellen niet meer in de machine gebeurt maar extern op een meetbank.

Lees meer

Preset - Voorinstellen

Preset - Voorinstellen

Ook in de huidige tijden wordt er nog zeer véél gemeten met de machine. In plaats van te frezen, eroderen of andere bewerkingen direct te starten wordt eerst het nulpunt van het werkstuk opgenomen. Zo wordt kostbare bewerkingscapaciteit verloren.

Lees meer

Kwaliteitsmeten

Kwaliteitsmeten

Nauwkeurigheid is een zéér belangrijk onderdeel in de industrie. Met de kwaliteitsmeetmodule open je onderdelen direct in uw CAD-systeem en definieer je punten die gemeten dienen te worden op de 3D coördinatenmeetmachine. Het voordeel van de directe integratie is dat je de punten direct op het model plaatst. De plug-in is direct in uw CAD-systeem geïntegreerd en de tolerantie kan per punt vastgelegd worden.

Lees meer

Herbron jezelf met onze nieuwsbrief