Jobmanager

Iedere mogelijke technologie of machine kan bediend worden door een jobmanager. Een jobmanager kan een cel met 1 robot en 1 machine bedienen. Technologieën zoals frezen, eroderen, voorinstellen en kwaliteitsmeten worden ondersteund.

Met behulp van een jobmanager kan een de machine volcontinu produceren.

De te produceren werkstukken/elektrodes worden aan een pallet met RFID chip toegewezen. Het magazijn met de onderdelen wordt gescand. De gescande posities worden gelinked met de juiste werkstukken/electrodes en hun bijhorende workflow, geplande operaties. De jobmanager selecteert dan automatisch het volgende programma per onderdeel. Geen fouten of productieverlies met een jobmanager. De robot aangestuurd door onze jobmanager laat uw machine 24/7 produceren.

Herbron jezelf met onze nieuwsbrief