Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door ADOPT id en partners en terwijl wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen op deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links naar andere websites krijgen die niet onder controle van ADOPT id wijn. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of bevestiging van hun standpunten.


Er wordt alles aan gedaan om de website up and running te houden. Echter, ADOPT id neemt er geen verantwoordelijkheid voor, en zal er niet aansprakelijk voor zijn, indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of [business name]. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, [business name] takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

- See more at: http://www.nibusinessinfo.co.uk/content/sample-website-disclaimer#sthash.7zdviXDT.dpuf

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of [business name]. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, [business name] takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

- See more at: http://www.nibusinessinfo.co.uk/content/sample-website-disclaimer#sthash.7zdviXDT.dpuf

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of [business name]. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, [business name] takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

- See more at: http://www.nibusinessinfo.co.uk/content/sample-website-disclaimer#sthash.7zdviXDT.dpuf

Herbron jezelf met onze nieuwsbrief